על רשעים, צדיקים, והמציאות שביניהם

AOD

אין דבר כזה צדיק ורע לו או רשע וטוב לו! זהירות חפירה לפניך 🙂  אז ככה :בנושא זה לפחות אתם יכולים להאמין לי, לדאבוני פגשתי רשעים רבים לאף אחד מהם לא טוב! לעומת זאת, הכרתי מספר אנשים שאינני יודע אם להגדיר אותם כ-צדיקים- אבל הם בעלי Integrity   תנאי סף לאושר היא להיות בעל יושרה! (לא תנאי מספיק אבל […]